FlyerVriendNC2

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Word nu vriend!

Algemene voorwaarden • We ontvangen jouw logo graag in .ai/.eps/.jpg/.png via partners@mestadsie2022.nl. • We ontvangen graag de URL van je website waar we naar kunnen linken vanaf mestadsie2022.nl • Betaling van de “Vriend van me stadsie” aanbieding graag overmaken naar NL90TRIO0338726977 t.n.v. Stichting JCI Utrecht Events. • Zodra wij jouw logo en de betaling ontvangen hebben, verschijnt jouw logo meteen op de partnerpagina. Wanneer je tijdig betaalt is er dus meer exposure voor jouw bedrijf! • Wanneer de NC niet of niet (volledig) in de geplande vorm kan doorgaan door omstandigheden buiten onze macht, zoals vanwege overheidsmaatregelen, dan kan Stichting JCI Utrecht Events besluiten de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Wij proberen in dat geval om de aanbieding zo veel mogelijk in stand te houden en zullen de prijs aanpassen zodat die aansluit bij de manier waarop de NC doorgang vindt.